Phần mềm quản lý cấp phát đăng ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Các giải pháp hệ thống ứng dụng quản lý thông tin địa chính, bản đồ số hóa ứng dụng quản lý phát hành Giấy cấp quyền sử dụng đất đai trên nền tảng công nghệ tiên tiến kết hợp

Năm 2011~2012: TF phát triển thành công hệ thống ứng dụng quản lý thông tin địa chính, bản đồ số hóa ứng dụng quản lý phát hành Giấy cấp quyền sử dụng đất đai trên nền tảng công nghệ tiên tiến ArcGIS, SharpMap, Microstation và nhiều công nghệ ứng dụng GIS khác cho toàn bộ các Văn phòng đăng ký chứng nhận quyền sử dụng đất tại 22 huyện và Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ an …v.v.
 
Hệ thống GIS
 
- Hệ thống thông tin cấp giấy chứng nhận QSD đất.
- Hệ thống thông tin văn hoá du lịch
- Hệ thống thông tin cơ sở lưu trú.
- Hệ thống thông tin mật độ lao động, dân cư.
- Hệ thống bản đồ giao thông